Tietosuojaseloste

Viherrinki Oy on taimihankinta- ja markkinointipalveluita tuottava yritys, joka toimii taustavoimana Viherrinki-markkinointirenkaan jäsenyrityksille. Jäsenyrityksiimme pääsee tutustumaan verkkosivujemme Myymälät-osiossa.

Me viherrinkiläiset arvostamme kaikkia verkkosivuillamme vierailevia asiakkaitamme ja haluamme tarjota teille turvallisen tutkimusmatkan sivustollamme. Emme kerää verkkosivuillamme hen­ki­lö­tie­to­ja, jois­ta yk­sit­täi­nen vieraileva puutarhasta innostunut ja kasveista hurmaantuva voi­tai­siin tun­nis­taa.

Keräämme koo­tus­ti ti­las­tol­lis­ta tie­toa verkkosivujemme ko­ko­nais­kä­vi­jä­mää­räs­tä, suo­si­tuim­mis­ta si­vuis­ta, houkuttelevimmista si­sään­tu­lo­si­vuis­ta tai pois­tu­mis­si­vuis­ta sekä mui­ta vas­taa­via tie­to­ja. Ti­las­tol­li­sen tie­don ke­rää­mi­seen verk­ko­si­vuil­la on käy­tös­sä Matomo Ana­ly­tics.

Tieto, jota sivuiltamme tallennetaan, on siis lähinnä verkkosivujemme käytöstä havaittavaa tai analytiikan avulla johdettavaa tietoa. Tallennettu tieto toimii multavana kasvualustana webbipuutarhamme tek­ni­sen to­teu­tuk­sen ja käy­tön var­mis­ta­mi­sessa. Pyrimme myös sen avulla ke­hit­tä­mään sivustoamme ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä mielenkiintoisempaa katseltavaa.

Mikäli jossain vaiheessa keräämme asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, huolehdimme myös niiden turvallisesta tallentamisesta voimassa olevan EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudattaen ja tietosuojalain ja -käytäntöjen edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Viherrinki Oy
Aakkulantie 38

36220 Kangasala
Y-tunnus: 0614981-8
toimisto@viherrinki.fi